Φίλτρα Επιλογής Φίλτρα Επιλογής

Αξεσουάρ Laminate

Απαραίτητα, για την τοποθέτηση των δαπέδων laminate είναι τα αξεσουάρ. 

Τελειώματα, υπόστρωμα, σοβατεπί & προφίλ αλουμινίου δαπέδου laminate μας δίνουν την άριστη εικόνα του δαπέδου στο χώρο σας