Κολώνα Αλουμινίου για Deck περίφραξης 40 x 40 Ενισχυμένη

Καταχωρήστε το μήκος απο το κολωνάκι που επιθυμήτε (π.χ 1,80m)

Η τιμή της βέργας είναι με το τρέχων μέτρο.

Το κολωνάκι έχει ελάχιστη χρέωση τα 3,00m (ανα βέργα)