Χαλιά Επιθυμητής Διάστασης

Μηχανοποίητα χαλιά τα οποία μπορούν να κοπούν στις δικές σας διαστάσεις
Τιμή
Διάσταση
Χρώμα
Κατασκευαστής